יישום:

מערכות שאם תופסק פעולתן כתוצאה מהפסקת חשמל ייגרם נזק. כגון בתי חולים, מפעלים, מתקני בטחון, מתקני תקשורת, מחשבים, מחסומי דרך, מתקנים לשעת חירום ועוד.

עקרון פעולה:

מערכת חשמל רציף תכנס לפעולה אוטומטית בכל מקרה של הפסקת הזרם, תספק חשמל ממצברים שיומר ע"י ממיר משולב מטען (קומבי) למתח חילופין 220 וולט. עם חידוש אספקת החשמל יטען הקומבי את המצברים.

המערכות שקטות ואמינות ויכולות להחליף במקרים רבים גנראטורים.


PCQ121600S

יחידה אחת המשלבת בתוכה ממיר מתח מצברים למתח רשת החשמל ומטען מצברים. מוכרת גם בשם קומבי.

הקומבי מחובר למצברים, למקור מתח חילופין (רשת או גנרטור) ולצרכנים של 220 וולט (מתח חילופין).

קרא עוד
pro-charge-ultraS

מוזן ממתח רשת או גנרטור ומספק זרם המותאם לטעינת מצבר.

המטענים החדישים דיגיטליים, בעלי תוכנה המאפשרת טעינה התואמת במדויק את הוראות היצרנים לסוגי המצברים השונים, משפרת את ביצועי המצבר ומגדילה את תוחלת החיים שלו.

קרא עוד
PM-1200L-bS

מוזן ממתח מצברים ומספק לצרכנים חשמל 230  וולט מתח חילופין.

קיימים שני סוגים עיקריים של ממירים.

קרא עוד
pm-panel

PMP1- מספק תצוגה רציפה של זרמים ומתחים ושל כמות האנרגיה במצברים במערכות חשמל עצמאיות.

מאפשר תכנון שגרת עבודה שתאריך את חיי המצברים ותמנע תקלות באספקת החשמל.

קרא עוד
fuseS קצר או זרם יתר מסוכנים. חובה להתקין נתיכים ביציאה ממקור הזרם. ערך הנתיך 20%-30% יותר מהזרם המתוכנן לאותו מעגל.
קרא עוד
CR-350s בניגוד למצברי רכב המוכרים שנועדו לספק זרם גבוה לזמן קצר (להתנעות), מצברי פריקה עמוקה מתוכננים לאספקת אנרגיה לזמן ארוך ופריקות עמוקות לא יזיקו להם.
קרא עוד


לוינסון פתרונות אנרגיה

דרך השלום 7, תל אביב

מיקוד: 6789207

טלפון: 03-90-90-830

פקס: 03-602-66-76

bullet_big מערכות לגיבוי וחשמל רציף